JeenBeanMT2

Pvp Serverler

JeenBeanMt2

Server LeveL Sýnýrý 250...
Level Gösterimi Aktiftir...
%100 Türkçe Oyun Eðlencesi ...
Başlangıç Leveli 71 Olmakla Beraber 5m Parayla Baþlarsýnýz...
LeveL Atladýkça Otomatik Yang Ödül Verir. Levele göre verilen para artar. [Misal , 70-80 Arasý 5M , 80-85 Arasý 10M , 80-90 Arasý 20M gibi]...
Professional Dönüþümler...
Serverý Özel Yapýlmýþ Görevler Ve Ödüller...
Birçok Eðlenceli Mapler...
8 Tane Özenle Hazýrlanmýþ Sabit NPC...
Beceri Ögretmenleri Skilleri Direk Perfect Olarak Verir...
Beceri Sýfýrlayan Kahraman Yapan Vb Birçok Özellikler Mevcut Olan Çok Yönlü NPC...
200 Lük Efsun Degiþtirme Ve Arttýrma Kagýdý ...
Ýstegin Yerde Depo Açabilirsiniz...
Sabit HP Oraný : 3500...
Sabit Savunma Efsunlar : %15 ...
9 Kat Kule - 2 Kat Örümce Zindaný - 3 Kat Sürgün...
+5 Taþlar NPCde Bulunmaktadýr...
4x-7x-DC-PKMODE - Engellidir...
TR Tipi Pazar Kurma Þeklindedir ...,
http://www.jeenbeanmt2.m2server.in/index.php
http://www.jeenbeanmt2.m2server.in/kayit.php
http://www.jeenbeanmt2.m2server.in/indir.php

Hiç yorum yok: